Turvallinen hoitopäivä

Muksulanmäessä turvallisuus, niin psyykkinen kuin fyysinen turvallisuus, on jokaisen päiväkotipäivän lähtökohta. Meillä turvallisuutta ovat mm. valppaat ja johdonmukaiset aikuiset, huolella suunniteltu hoito- ja kasvuympäristö, epäkohtien jatkuva havainnointi ja niihin puuttuminen, sekä yhdessä sovitut säännöt ja tavat, joita jokainen työntekijä on sitoutunut noudattamaan. Kun hoitopäivän turvallisuusnäkökulmiin ja -riskeihin on paneuduttu jo ennaltaehkäisevästi, voimme niin lapset kuin aikuiset suunnata hyvillä mielin päivän touhuihin. Turvallisuustekijöiden huolellinen huomioiminen, toteuttaminen ja päivittäminen on myös tapamme osoittaa vanhemmille, että lapsenne ovat meille tärkeitä ja haluamme pitää heistä hyvää huolta.