Lapsen aito kohtaaminen

Lapset ovat toiminnassamme aina ensiarvoisessa asemassa. Haluamme päiväkodissamme korostaa lapsen aidon kohtaamisen, kuulemisen ja näkemisen tärkeyttä. Pyrimme arjessamme löytämään aina aikaa lasten kuulumisille, kysymyksille ja hämmästelyille. Aikuisten tehtävänä on olla lasten saatavilla, tuntosarvet herkkinä yhteisille arjen keskusteluille ja pohdinnoille. Pyrimme yhdessä siihen, että jokainen lapsi kokisi olevansa tärkeä ja tuntisi, että hänen omilla kertomuksillaan ja mieltä askarruttavilla asioilla on merkitystä. Aikuiselle on arvokas taito nähdä asioita myös lasten näkökulmasta ja tarjota kannustusta ja tukea arjen tilanteisiin. Muksulanmäessä arvostamme jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta ja pyrimme tukemaan jokaista lasta yksilöllisesti omana persoonanaan. Haluamme myös taata lapsille turvalliset ja lämpimät aikuissuhteet, jolloin lapsi kokee voivansa aina halutessaan lähestyä aikuista, kavuta syliin, jutella tai vaihtaa lämpimiä halauksia.