Avoin yhteistyö vanhempien kanssa

Päiväkodissamme vallitsee ainutlaatuinen lasten, vanhempien ja työntekijöiden välinen me-henki, jota olemme alkaneet kutsua muksulanmäkiläisyydeksi. Muksulanmäkiläisyydessä on kyse avoimuudesta, positiivisuudesta, luottamuksesta, tasavertaisuudesta ja keskinäisestä arvostuksesta. Lapset ovat meille kaikki kaikessa mutta yhteistyö vanhempien kanssa on aivan yhtä tärkeää. Arvostamme jokaista vanhempaa oman lapsensa kasvattajana ja haluamme luoda päiväkodin puolelta avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin jutella lasta koskevista asioista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä taas koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Aidot arjenkohtaamiset aamuisin ja iltapäivisin lasten tuonti- ja hakutilanteissa ovat usein niitä hetkiä, kun haluamme kertoa lapsen päiväkotikuulumisista vanhemmille. Lasten vasu-keskustelut, vanhempainillat, vanhempainyhdistyksen järjestämät perhetapahtumat ja vanhempien toiveiden kuuleminen ylipäänsä ovat päiväkotiimme vakiintuneita yhteistytön muotoja.